maneenuch.healthplusclinic

B2B Sales Executive

214 ถ.ปฏัก ต.กะรน
June 14, 2024
Apply Now
Deadline date:
฿20000 - ฿35000

Job Description

📢 รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง B2B Sales Executive 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000-35,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

ผู้บริหารฝ่ายขาย B2B จะมีบทบาทสำคัญในการขยายฐานลูกค้าของคลินิกการแพทย์เฮลท์พลัสโดยการสร้างและดูแลความสัมพันธ์กับโรงแรม ร้านอาหาร และบริษัททัวร์ในท้องถิ่น บทบาทนี้ต้องมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การสร้างความสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาเยือนภูเก็ตให้มาใช้บริการที่คลินิกของเรา นอกจากนี้ผู้บริหารฝ่ายขาย B2B จะต้องจัดการโปรแกรมพันธมิตรเพื่อขยายเครือข่ายและเพิ่มการเข้าถึง

🔺หน้าที่และความรับผิดชอบ
พัฒนากลยุทธ์การขาย B2B เพื่อสร้างความร่วมมือกับโรงแรม ร้านอาหาร และบริษัททัวร์ในท้องถิ่น
ระบุและติดต่อหาลูกค้าธุรกิจที่มีศักยภาพผ่านการวิจัยตลาด การสร้างเครือข่าย และการติดต่อโดยตรง
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริการของคลินิกการแพทย์เฮลท์พลัสแก่ลูกค้าธุรกิจที่มีศักยภาพ
เจรจาและสรุปข้อตกลงความร่วมมือเพื่อให้ได้เงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้มีการร่วมมือกันในระยะยาว
ร่วมมือกับทีมการตลาดเพื่อสร้างสื่อและแคมเปญการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมกับตลาด B2B
ติดตามแนวโน้มในอุตสาหกรรมและกิจกรรมของคู่แข่งเพื่อระบุโอกาสใหม่ๆ
จัดการโปรแกรมพันธมิตร รวมถึงการสรรหาพันธมิตรใหม่ การรักษาความสัมพันธ์ และการเพิ่มประสิทธิภาพ
จัดเตรียมและส่งรายงานการขายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานให้แก่ทีมบริหาร
เป็นตัวแทนของคลินิกการแพทย์เฮลท์พลัสในการเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การประชุม และการสร้างเครือข่ายในท้องถิ่น

🔺คุณสมบัติ
ปริญญาตรีสาขาธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การขายอย่างน้อย 3-5 ปี โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการบริการหรือการท่องเที่ยว
มีประสบการณ์ในการจัดการโปรแกรมพันธมิตรและการพัฒนาความร่วมมือ
มีทักษะในการสร้างเครือข่ายและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจา และการนำเสนอที่ยอดเยี่ยม
มีแรงจูงใจในตัวเอง มุ่งเน้นผลลัพธ์ และสามารถทำงานได้อย่างอิสระ
มีความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมธุรกิจในภูเก็ตเป็นพิเศษ
มีทักษะในการใช้ Microsoft Office Suite และซอฟต์แวร์ CRM
มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

🔺สวัสดิการ
– วันหยุดประจำเดือน 4-6 วัน/เดือน
– วันหยุดพักผ่อนประจำปี
– ประกันสังคม
– ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี
– ยูนิฟอร์ม
– เวลาปฎิบัติงาน 09:00-18:00 (สามารถเปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่นได้)

📍ส่ง Resume และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
maneenuch.healthplusclinic@gmail.com
Line ID: hp214