ร้านหนังสือเส้งโห

ตัวแทนขาย หนังสือเรียน เครื่องเขียน ประจำจังหวัดภูเก็ตและพังงา

2/14 ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
July 7, 2024
Application deadline closed.
Deadline date:
Application deadline closed.

Job Description

นำเสนอและขายหนังสือเรียน อุปกรร์เครื่องเขียน สื่อการเรียนการสอน ให้กับลูกค้ากลุ่มโรงเรียน หน่วยงานราชการ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวันจันทร์ – เสาร์ (ออกนอกสถานที่ พบลูกค้า + เข้าสำนักงาน )
หน้าที่และความรับผิดชอบ:
1.นำเสนอและขายหนังสือเรียน อุปกรณ์เครื่องเขียน สื่อการเรียนการสอน ให้กับลูกค้า
2.สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า
3.จัดการกับคำสั่งซื้อและการส่งสินค้า
4.ส่งเสริมการขายโดยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือกิจกรรมต่างๆ
5.รายงานผลการขายและสถานะการขายให้กับผู้บริหาร
คุณสมบัติ:
1.ประสบการณ์ในการขายหนังสือหรือสินค้าในอุตสาหกรรมการศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
2.มีทักษะการสื่อสารที่ดี
3.มีความมุ่งมั่นและมีความคิดสร้างสรรค์ในการขาย
4.สามารถทำงานเป็นทีมและในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้
5.มีความคล่องตัวและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
6.มีรถยนต์ มีใบขับขี่ สามารถใช้รถยนต์ส่วนตัวในการทำงานได้ (มีค่าเช่ารถ/ค่าเสื่อมรถให้) ค่าน้ำมัน มีสำรองจ่ายให้ (ไม่จำกัดวงเงิน/เดือน) ผ่านโปร มีบัตรน้ำมันให้
7.สามารถเดินทางเข้ามาอบรมการทำงานที่สำนักงานใหญ่ จ.ภูเก็ตได้ ประมาณ 1 สัปดาห์ (มีที่พักให้) กรณี ประจำจังหวัดพังงา
สนใจ สามารถส่ง resume เข้ามาที่ hr@sengho.com
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 086-4783465
(จันทร์ – เสาร์ 09.00 – 17.00 น.)