ประวัติ ...
xxxxx xxxxx

xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
โทรศัพท์ : xx-xxxxxxx   อีเมล์ : xxxx@xxxxx.xxx
อื่น ๆ :
  Home Phone : xx-xxxxxxx 
  Mobile : xx-xxxxxxx 
  xxxx@xxxxx.xxx 
  xxxx@xxxxx.xxx 
  xxxx@xxxxx.xxx 
  xxxx@xxxxx.xxx 
ข้อมูลส่วนตัว
วันเกิด : 26/04/2540 อายุ : 22 ปี
น้ำหนัก : 55.00 ก.ก. เพศ : หญิง
ส่วนสูง : 165.00 ซ.ม. ศาสนา : พุทธ
เชื้อชาติ : ไทย สถานะภาพ : โสด
สัญชาติ : ไทย สถานะทางทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ตำแหน่งที่สนใจ
ประเภทตำแหน่ง : อาหารเครื่องดื่ม/ กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/ พนักงานเสิร์ฟ
เงินเดือน : x,xxx บาท
ประเภทงาน : งานประจำ
จังหวัด : Phuket - ภูเก็ต
เริ่มงานได้ : 19/08/2562
ประวัติการศึกษา
1. จาก : xxxxxxxxxx คณะ : xxxxxxxxxx สาขา : xxxxxxxxxx
        xx/xx/xxxx : ถึง : xx/xx/xxxx เกรดเฉลี่ย : x.xx
2. จาก : xxxxxxxxxx คณะ : xxxxxxxxxx สาขา : xxxxxxxxxx
        xx/xx/xxxx : ถึง : xx/xx/xxxx เกรดเฉลี่ย : x.xx
3. จาก : xxxxxxxxxx คณะ : xxxxxxxxxx สาขา : xxxxxxxxxx
        xx/xx/xxxx : ถึง : xx/xx/xxxx เกรดเฉลี่ย : x.xx
ประวัติการทำงาน
1. ตำแหน่ง : xxxxxxxxxx เงินเดือน : xxxxx [xx/xx/xxxx : ถึง : xx/xx/xxxx]
        xxxxxxxxxx
     บริษัท xxxxxxxxxx
        xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx โทรสาร : xxxxxxxxxx
2. ตำแหน่ง : xxxxxxxxxx เงินเดือน : xxxxx [xx/xx/xxxx : ถึง : xx/xx/xxxx]
        xxxxxxxxxx
     บริษัท xxxxxxxxxx
        xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx โทรสาร : xxxxxxxxxx
3. ตำแหน่ง : xxxxxxxxxx เงินเดือน : xxxxx [xx/xx/xxxx : ถึง : xx/xx/xxxx]
        xxxxxxxxxx
     บริษัท xxxxxxxxxx
        xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx โทรสาร : xxxxxxxxxx
ความสามารถต่าง ๆ
ภาษาอังกฤษ : ฟัง : ปานกลาง พูด : ปานกลาง อ่าน : ปานกลาง เขียน : ปานกลาง
ภาษาไทย : ฟัง : ดี พูด : ดี อ่าน : ดี เขียน : ดี
จีน : ฟัง : ปานกลาง พูด : ปานกลาง อ่าน : ปานกลาง เขียน : ปานกลาง
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย : - คำ/นาที ภาษาอังกฤษ : - คำ/นาที
ขับขี่ได้ : รถยนต์ รถจักรยานยนต์
มีใบอนุญาติ : รถจักรยานยนต์
มีพาหนะ : รถจักรยานยนต์
ความสามารถพิเศษ :
ว่ายน้ำ เล่นกีฬาวอลเลย์บอล
โครงการ ผลงาน เกียรติ หรือ อื่นๆ :
-
แนะนำตัว :
ฉันเป็นคนตั้งใจทำงานมีอารมณ์สดใสร่าเริงยิ้มง่าย ตรงต่อเวลาจริงจังเรื่องงาน พยายามทำงานให้ถึงที่สุดและออกมาดี พยามค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและหัดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี ฉันสามารถเริ่มงานได้เลย ฉันอยู่ภูเก็ตพร้อมเริ่มงานและนัดสัมภาษณ์งานค่ะ
  http://www.PhuketJob.in.th