ประวัติ ...
xxxxx xxxxx

xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
โทรศัพท์ : xx-xxxxxxx   อีเมล์ : xxxx@xxxxx.xxx
อื่น ๆ :
  Home Phone : xx-xxxxxxx 
  Mobile : xx-xxxxxxx 
  xxxx@xxxxx.xxx 
  xxxx@xxxxx.xxx 
  xxxx@xxxxx.xxx 
  xxxx@xxxxx.xxx 
ข้อมูลส่วนตัว
วันเกิด : 28/12/2532 อายุ : 29 ปี
น้ำหนัก : 60.00 ก.ก. เพศ : หญิง
ส่วนสูง : 167.00 ซ.ม. ศาสนา : พุทธ
เชื้อชาติ : ไทย สถานะภาพ : สมรส
สัญชาติ : ไทย สถานะทางทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ตำแหน่งที่สนใจ
ตำแหน่ง : บัญชีการเงิน ธุระการ ประเภทตำแหน่ง : Finance/Accounting
เงินเดือน : x,xxx บาท
ประเภทงาน : งานประจำ
สถานที่ทำงาน : โรงแรม จังหวัด : Phuket - ภูเก็ต
เริ่มงานได้ : 12/11/2561
ประวัติการศึกษา
1. จาก : xxxxxxxxxx คณะ : xxxxxxxxxx สาขา : xxxxxxxxxx
        xx/xx/xxxx : ถึง : xx/xx/xxxx เกรดเฉลี่ย : x.xx
2. จาก : xxxxxxxxxx คณะ : xxxxxxxxxx สาขา : xxxxxxxxxx
        xx/xx/xxxx : ถึง : xx/xx/xxxx เกรดเฉลี่ย : x.xx
3. จาก : xxxxxxxxxx คณะ : xxxxxxxxxx สาขา : xxxxxxxxxx
        xx/xx/xxxx : ถึง : xx/xx/xxxx เกรดเฉลี่ย : x.xx
ประวัติการทำงาน
1. ตำแหน่ง : xxxxxxxxxx เงินเดือน : xxxxx [xx/xx/xxxx : ถึง : xx/xx/xxxx]
        xxxxxxxxxx
     บริษัท xxxxxxxxxx
        xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx โทรสาร : xxxxxxxxxx
2. ตำแหน่ง : xxxxxxxxxx เงินเดือน : xxxxx [xx/xx/xxxx : ถึง : xx/xx/xxxx]
        xxxxxxxxxx
     บริษัท xxxxxxxxxx
        xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx โทรสาร : xxxxxxxxxx
3. ตำแหน่ง : xxxxxxxxxx เงินเดือน : xxxxx [xx/xx/xxxx : ถึง : xx/xx/xxxx]
        xxxxxxxxxx
     บริษัท xxxxxxxxxx
        xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx โทรสาร : xxxxxxxxxx
ความสามารถต่าง ๆ
ภาษาอังกฤษ : ฟัง : ปานกลาง พูด : ปานกลาง อ่าน : ปานกลาง เขียน : ปานกลาง
ภาษาไทย : ฟัง : ดีมาก พูด : ดีมาก อ่าน : ดีมาก เขียน : ดีมาก
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย : 40 คำ/นาที ภาษาอังกฤษ : 40 คำ/นาที
ขับขี่ได้ : รถยนต์ รถจักรยานยนต์
มีพาหนะ : รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ความสามารถพิเศษ :
มีความชำนาญขับรถตู้ได้ดี การเป็นผู้นำในกิจกรรมได้ดี ใช้เครื่องใช้สำนักงานได้
โครงการ ผลงาน เกียรติ หรือ อื่นๆ :
ผ่านการอบรมอัคคีภัย อบรมผู้นำ อบรมการบัญชี
แนะนำตัว :
เป็นคนนิสัยร่าเริง เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี คล่องแคล่วว่องไวในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อการที่ทำสูง ชอบติดต่อประสานกับลูกค้า รับแรงกดดันได้ดี มีทัศนบวกกับการทำงาน เรียนรู้ได้เร็ว และรักองค์กรในการที่ทำ
  http://www.PhuketJob.in.th